Zvláštní podmínky pro hosta - KODEX chování hosta Czech Discovery

Tato zvláštní pravidla blíže určují zásady využívání služeb webové stránky www.slovakdiscovery.eu (dále jen "webová stránka") hostům. Přečtěte si také podmínky používání webové stránky, které najdete zde.

Majitelem a provozovatelem webové stránky je společnost CaravanTips, s. r. o., IČO: 46 864 458 se sídlem Hálkova 3, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zapsaná v obch. reg.. Okresního soudu v Žilině, odd. Sro, vl.. č. 57615 / L (dále také "program Slovak Discovery" nebo "nás" nebo "my").

Získáním členství v programu Slovak Discovery potvrzujete, že jste se seznámili s těmito pravidly, tak podmínkami používání webové stránky, souhlasíte s nimi a zavazujete se je dodržovat. Vyhrazujeme si právo kdykoliv tato pravidla doplnit nebo změnit, přičemž aktuální znění vždy zveřejníme na webové stránce.

Hostům se rozumí osoba, která zaplatila příslušný poplatek, čímž se stala členem programu Slovak Discovery, a může využívat výhody členství, především bezplatné parkování svého obytného vozu u hostitele a slevy, které hostitel poskytuje.

Hostitelem se rozumí osoba, která se zaregistrovala na webové stránce jako hostitel, tj. osoba, která poskytne bezplatně místa na parkování pro obytná vozidla na svém pozemku.

Členství v programu Slovak Discovery

Členství v programu Slovak Discovery vzniká okamžikem připsání příslušného poplatku na účet majitele webové stránky.

Členství v programu Slovak Discovery poskytuje hostu zejména následující výhody:
Získání on-line přístupu na unikátní katalog webové stránky s cílem čerpat informace o možnostech bezplatného parkování pro hosta nebo o službách nabízených hostiteli.
Využívání parkovacích míst a služeb nabízených hostiteli za podmínek dohodnutých s hostitelem.
Využití slev a jiných výhod poskytovaných hostitelem.

Po připsání příslušného poplatku na účet majitele webové stránky zašleme hostu Kartu člena a nálepku na čelní sklo obytného vozidla, které slouží k prokázání členství v programu Slovak Discovery. Na Kartě člena i nálepce bude uveden jedinečný ID kód patřící jen konkrétnímu hostu, který se stal členem programu Slovak Discovery.

Před uplynutím doby, na který byl členský poplatek zaplacen, si může host své členství prodloužit, a to zaplacením příslušné částky poplatku na další období.

Je výsostnou záležitostí hostitele a vás jako hosta, na jakých podmínkách se dohodnete. Program Slovak Discovery neodpovídá za žádné škody, které mohou vzniknout z jakýchkoli smluvních ujednání mezi vámi a hostitelem, ani z porušení smluvních či zákonných povinností hostům nebo hostitelem.

Využívaní výhod členství v programu Slovak Discovery – KODEX chování

Aby hostitel věděl, že jste členem programu Slovak Discovery, umístěte nálepku na čelní sklo svého obytného vozu. Hostitel tak bude také vědět, že jste přijali tato pravidla a zavázaly se je dodržovat. Hostitel vás může požádat, abyste se prokázali Kartou člena. Karta člena vás po jejím předložení hostiteli rovněž zmocňuje čerpat slevy, pokud jejich hostitel poskytuje.

V zájmu oboustranné spokojenosti s využíváním výhod programu Slovak Discovery - jak vás, tak i hostitelů - vás prosíme, abyste akceptovali podmínky pobytu u hostitele resp. podmínky poskytování služeb a omezení dané hostitelem.

Prosíme vás, o respektování a dodržení zejména následujících pravidel:
• Čas příjezdu plánujte na rozumnou hodinu, nejpozději však v době vyznačeném v katalogu. Žádný host není vítán v noci, pokud tak není předem dohodnutý s hostitelem.
• Pamatujte, že nejste klient nebo zákazník, ale host. Věnujte proto chvíli svého času hostiteli, pokud vám chce prezentovat své produkty nebo služby. Podrobnosti o tom, co hostitel nabízí, najdete i v katalogu, a tak si hostitele můžete dopředu vybrat podle své chuti nebo nálady.
• Abyste neomezovaly svého hostitele při práci, Parkujte pouze v prostoru, který je k tomu hostitelem určený.
• nenaléhejte na hostitele s požadavkem na doplnění zásob vody nebo vyprázdnění plných odpadních nádrží.
• Nikdy bez souhlasu hostitele nezakládejte otevřený oheň. Grilujte pouze na místech k tomu určených a se souhlasem hostitele. Generátory používejte pouze během dne a tak, aby hlukem nerušili rodinu hostitele.
• Nepoužívejte toalety, vodovody, studny a kanalizaci bez povolení hostitele, a to i když je v katalogu poskytování této služby uvedené.
• Pokud máte malé děti, nezapomeňte, že mnoho míst může být pro děti nebezpečných z důvodu pohybu pracovních strojů, zařízení nebo volného pohybu zvířat, vinice nebo farmy nejsou dětské hřiště. Dbejte proto o bezpečnost svých dětí.
• Zeptejte se hostitele, zda můžete na jeho pozemku nechat vašeho psa bez vodítka.
• Respektujte, že někdy v důsledku různých okolností (osobních či pracovních) nebude hostitel schopen vás osobně přivítat.
• Neprodlužujte váš pobyt na více než 24 hodin bez předchozí dohody s hostitelem.

V Žiline, dne 17.11.2012